top of page

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní informace

Správce osobních údajů

1) Jsme společnost Thermotech GROUPE s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Praha 2 – Vinohrady, IČO 05336945, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, a jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje.

Společnsot je oprávněna ke zpracovávání Vašich osobních údajů pro marketingové účely, a to udělením informovaného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) a dle zákona o zpracování osobních údajů.

2) Údaje zpracováváme pouze takové, které nám sami vyplníte nebo poskytnete v dotazníkách.

3) V rámci společných marketingových kampaních můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i my. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy je můžeme kombinovat.

V případě, že Vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme Vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí Vás o tom rovněž předem informovat.

4) Automaticky zpracováváme i cookies.

5) Při návštěvě naší webové stránky o Vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o Vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.) Používané aplika - GOOGLE ANALYTICS...

 

6) Podmínky udělení souhlasu.Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů je oprávněna udělit pouze fyzická osoba starší 18-ti let.

 

Plnění a uzavření smlouvy

1) Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s Vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom Vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

2)  Vaše právo souhlas můžete kdykoliv odvolat. Vámi udělený souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah se správcem a na využívání jím nabízených produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas můžete odvolat kdykoliv osobně prohlášením učiněným v sídle správce po předchozí domluvě, v listinné formě oznámením doručeným do sídla správce, nebo prohlášením zaslaným na uvedenou emailovou adresu správce: obchod@thermotech.cz, ve svém uživatelském profilu nebo pomocí odhlašovacího odkazu v zaslaném obchodním sdělení. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k výše uvedeným marketingovým účelům.

3)  Doba uchovávání osobních údajů. Udělený souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po dobu trvání našeho obchodního vztahu. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje zcela vymazány.

4)  Před předáním osobních údajů třetí osobě, jak je uvedeno shora, je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR a dle zákona o zpracování osobních údajů.

5) Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

6) Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU.

Ostatní

1) Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) nebo telemarketingu můžeme k rozesílce či telefonním hovorům využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a Vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.

Payment Methods
bottom of page